december ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงรสต่างๆ ให้แก่ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 13/12/58

december บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ชะอำ 4/12/58

decamber บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กทม 7/12/58

december บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 6/12/58

november บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กทม 14/11/58

november บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เชียงใหม่ 9/11/58

november บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ รังสิต 8/11/58

november ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5/11/58

november บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ชะอำ 3/11/58

October นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 28/10/58

October นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 21/10/58

October นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 13/10/58

October นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต 11/10/58

October ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 4/10/58

October นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ 3/10/58

October ถวายค่าสาธารณูปโภคให้แก่วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 2/10/58

September บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านทองพูล รังสิต 22/09/2558

September บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กทม 22/09/2558

September บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 22/09/2558

September บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 05/09/2558

September บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 04/09/2558

September ถวายข้าวปลาอาหาร ให้แก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 04/09/2558

September ถวายค่านำ้ค่าไฟฟ้าให้วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 04/09/2558

August บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กทม. 22/08/2558

August บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 21/08/2558

August บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต 11/08/2558

August ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้พระภิกษุ สามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 07/08/2558

August บริจาคอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 05/08/2558

August บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ 03/08/2558

August บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 01/08/2558

July นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 15/07/2558

July นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ รังสิต กับ สมุทรปราการ 11/07/2558

July บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 09/07/2558

July นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 03/07/2558

July ถวายข้าวสาร อาหาร-สด เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 03/07/2558

July ถวายค่าไฟฟ้าให้วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ 01/07/2558

July บริจาคโต๊ะ เก้าอี้ 27 ชุด และอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนบ้านร่มเกล้า 01/07/2558

June บริจาคเก้าอี้ ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้านักเรียน และเสื้อผ้ามือสอง ให้บ้านร่มเกล้า 16/06/2558

June นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 10/06/2558

June นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 07/06/2558

June นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านทองพูล รังสิต 06/06/2558

June นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เสรีไทย กทม. 05/06/2558

June ถวายค่าไฟฟ้าให้แก่วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ 03/06/2558

June นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 03/06/2558

June จัดส่งอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.จริม จ.น่าน 02/06/2558

May นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 12/05/2558

May นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต 11/05/2558

May นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กทม 06/05/2558

May นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 04/05/2558

May นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 03/05/2558

May ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด เครื่องปรุงรส ฯลฯ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 03/05/2558

May ถวายค่าไฟฟ้าให้แก่วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ 02/05/2558

April นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 18/04/2558

April นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 12/04/2558

April นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย 17 09/04/2558

April ช่วยเหลือเงิน 3,000 บาท และเสื้อผ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ สนง.สพป.น่าน บ้านถูกไฟไหม้ 08/04/2558

April ถวายค่าไฟฟ้า ให้แก่วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ 08/04/2558

April นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านทองพูล รังสิต 06/04/2558

April นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 02/04/2558

April ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พระภิกษุ สามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 01/04/2558

March ถวายข้าวสารอาหารแห้ง - ผักสด เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 7/3/2558

March มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กๆ บ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กรุงเทพฯ 6/3/2558

March มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านทองพูล รังสิต 5/3/2558

March มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ บ้านสุขเสมอ ชะอำ 4/3/2558

March มอบสิ่งของ ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.แม่จริม 3/3/2558

March ถวายค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนมีนาคมให้แก่วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ 3/3/2558

February ถวายปัจจัย 250,000 บาท ในการร่วมทำถนนเข้าวัดถ้ำแสงเทียน อ.วังสะพุง จ.เลย 11/02/2015

February ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

February นำเครื่องอุปโภคบริโภค และปั๊มน้ำเลี้ยงปลาไปให้เด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 09/02/58

February นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนา เชาเชียร์ สมุทรปราการ กับ รังสิต 06/02/58

February ถวายค่าไฟฟ้า ให้แก่วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่

February นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้มูลนิธิสิริวัฒนา เขาเชียร์ ชะอำ 01/02/2015

January นำความรักความห่วงใยไปให้ทุกคนที่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ รังสิต บ้านทองพูล 12/01/2015

January นำความรักความห่วงใยไปให้มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 09/01/2015

January ถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณรวัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 06/01/2015

January ถวายค่าไฟฟ้าให้วัดพระธาตุปูแช่ แม่อาย เชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 58 06/01/2015

January ทำสังฆทานและปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ 05/01/2015

January นำความรักความหวงใยไปให้เด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในวันปีใหม่ 1/1/2015

January นำความรักความห่วงใยไปให้ทุกๆคนที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ เนื่องในวันปีใหม่ 1/1/2015