กิจกรรม เดือนกันยายน

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต

 • วัดสองพี่น้อง

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรม พฤศจิกายน

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ

 • วัดสองพี่น้อง

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรม ธันวาคม

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ

 • วัดสองพี่น้อง

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรม เดือนกรกฎาคม

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559
 • วัดสองพี่น้อง

  ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ แก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559
 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต 9 ก.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ 12 ก.ค. 2559

กิจกรรม เดือนตุลาคม

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ

 • วัดสองพี่น้อง

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรม เดือนสิงหาคม

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

 • วัดสองพี่น้อง

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรม เดือนมิถุนายน

 • วัดสองพี่น้อง

  ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ แก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559

กิจกรรม เดือนพฤษภาคม

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ชะอำ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2559
 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559
 • วัดสองพี่น้อง

  ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด ผักสด และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2559

กิจกรรมเดือน เมษายน

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559
 • วัดสองพี่น้อง

  ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสดต่างๆ ให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2559
 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2559
 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2559

March บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เชียงใหม่ 18/3/59

March บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ 12/3/59

March ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 11/3/59

March บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 5/3/59

Fabruary บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ 10/2/59

February บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 9/2/59

February บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ชะอำ 9/2/59

February ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 8/2/59

February บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เชียงใหม่ 2/2/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ รังสิต 13/1/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 12/1/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย กทม. 10/1/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ สมุทรปราการ 9/1/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ 7/1/59

January บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ชะอำ 2/1/59

January ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 1/1/59