โปร คว็อท

โปร คว็อท

ประโยชน์ : โปร คว็อท เป็นผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิววัสดุ อุปกรณ์และพื้น ประกอบด้วยสาร Quaternary Ammonium Compound เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งประเภท Gram Positive และ Gram Negative เช่น Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuls ที่มักพบในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานซักรีด ฯลฯ

 

More Information

แอลโค เจล

แอลโค เจล

ประโยชน์ : แอลโค เจล เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบขึ้นจากสารแอลกอฮอลใช้ล้างมือขจัดเชื้อโรค เพื่อให้การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

 

More Information

แอลโค เจล

Alco-Gel

Master Alco- Gel is an unique Hand Sanitizer. Bactericides which synergistically combine with alcohol to destroy a broad spectrum of both gram positive and gram negative pathogens. Food Grade, Alcohol Based Disinfectant for fast, effective hands sanitation for personal working in clean room and for equipment sanitation in food establishment and other industries.

 

More Information

ProQuat

ProQuat

Master Alco- Gel is an unique Hand Sanitizer. Bactericides which synergistically combine with alcohol to destroy a broad spectrum of both gram positive and gram negative pathogens. Food Grade, Alcohol Based Disinfectant for fast, effective hands sanitation for personal working in clean room and for equipment sanitation in food establishment and other industries.

 

More Information

Busy Bug

Busy Bug น้ำยาทําความสะอาดอเนกประสงค์

เป็นน้ำยาที่สกัดจากแบคทีเรียชนิดพิเศษ    มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบที่มีโครงสร้าง ทางชีวภาพที่ซับซ้อน ซึ่งพบในของ เน่าเสีย  เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  สําหรับท่อน้ำทิ้งที่อุดตัน

 

More Information