HP Wood น้ำยาขจัดคราบยางไม้

 Thb 900 per gallon (1 แกลลอน / 3.785 ลิตร)

Description

MasterHP Wood Stain Remover เป็นน้ำยาขจัดคราบยาง ไม้ และคราบเหลืองในหินธรรมชาติ สาเหตุเกิดจาก ความชื้นและการอ็อกซิเดชั่นของแร่ธาตุในเนื้อหินเอง แล้วเกิดการสะสมคราบสกปรกเป็นเวลานาน ทําให้ล้าง ทําความสะอาดออกยาก

คุณสมบัติ:  ขจัดคราบยางไม้ และคราบเหลือง

TEST A SMALL AREA: ทดสอบในพื้นที่ ขนาดเล็กก่อน

ขั้นตอนการใช้น้ำยา:

 • อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • สวมถุงมือทุกครั้งในการใช้น้ำยา
 • ผสมผงพูลทิซ 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำยา HP Wood ใน ภาชนะที่มีขนาดพอประมาณ คนน้ำยาให้เป็นเนื้อ เดียวกันให้เหมือนแป้งเปียก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หรือนานกว่า (ก่อนใช้งาน)
 • ทาน้ำยาที่ได้จากข้อ 3 ลงบนพื้นที่มีคราบเหลือง ให้ มีความหนาประมาณ 5-8 มม. และเลยพื้นที่ที่มีคราบ ออกมาอีกประมาณ 3 มม.
 • ปิดทับด้วยพลาสติก เพื่อให้ทราบว่าเป็นบริเวณการ ทํางาน ปล่อยทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง
 • แกะน้ำยาที่แห้งแล้วออกดูประสิทธิภาพการทํางาน ของน้ำยา
 • ล้างทําความสะอาดพื้นด้วยน้ำยา Master Stone  Cleaner และเช็ดพื้นให้แห้ง
 • สามารถทําซ้ำได้อีก หากยังมีคราบเหลืองตกค้างอยู่

คําเตือน:

 • เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
 • หากสูดดมเข้าไป ควรออกไปอยู่ในที่อากาศโล่งๆ
 • หากรับประทาน ห้ามทําให้อาเจียน ควรดื่มน้ำ 1 – 2 แก้ว และควรพบแพทย์ทันที
 • หากเข้าตา ควรรีบล้างน้ำอย่างน้อยนาน 15 นาที หากยังระคายเคือง ควนพบแพทย์ทันที
 • หากสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยสบู่และล้างด้วยน้ำ ออกให้สะอาด ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

การเก็บรักษา

 • ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน
 • เก็บน้ำยาไว้ในนภาชนะนี้เท่านั้น
 • เก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิ 4-32 องศาเซลเซียส
 • ควรกําจัดภาชนะที่ใช้งานแล้ว ตามกฎหมายกําหนด

การดูแลรักษา

ปั่นเงาพื้นด้วยผง Master Glossy Powder  เพื่อบํารุง พื้นผิวให้เงาสวยเป็นธรรมชาติ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HP Wood น้ำยาขจัดคราบยางไม้”

Your email address will not be published. Required fields are marked *