UV Cleaner น้ำยาขจัดคราบแสงแดด

  Price : Thb 945 per Gallon (3.785 l)

 

Description

Master U.V Cleaner เป็นน้ำยาทําความ สะอาดสูตรพิเศษ เพื่อขจัดคราบสกปรกที่เกิดจาก แสงแดด เช่น ผนังภายนอกอาคาร สระว่ายน้ำ กระเบื้องผิวหน้าหยาบ ให้กลับมาสะอาดสดใสได้ ใหม่อีกครั้ง

ขนาดพื้นที่:

ขจัดคราบแสงแดด ใช้ได้พื้นที่โดยประมาณ 19-200 ตรม. โดย 1 แกลลอน มี 3.785 ลิตร

TEST A SMALL AREA: ทดสอบในพื้นที่ ขนาดเล็กก่อน

ขั้นตอนการใช้น้ำยา:

 1. อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง
 2. สวมถุงมือทุกครั้งในการใช้น้ำยา
 3. เตรียม หรือทําความสะอาดพื้นเบื้องต้น ก่อนใช้ น้ำยา
 4. เทน้ำยาลงที่พื้นอย่างระมัดระวัง ขัดด้วยแผ่นขัด แปรงขัด เครื่องขัด หรือตามความเหมาะสมของ พื้นที่และขนาดพื้นที่ในการทํางาน
 5. ล้างทําความสะอาดด้วยน้ำยา Master  Stone Cleaner
 6. เช็ดพื้นให้แห้งสนิท ปั่นเงาด้วยน้ำยาที่เหมาะสม กับพื้น ตามที่บริษัทฯ แนะนํา
 7. สามารถใช้ร่วมกับผงดูดซับคราบสกปรก (พูลทิซ   บูสเตอร์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ควรใช้กับพื้น  ที่ทางบริษัทฯ แนะนําเท่านั้น

การเก็บรักษา:

 • ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน
 • เก็บน้ำยาไว้ในนภาชนะนี้เท่านั้น
 • เก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิ 4-32 องศาเซลเซียส
 • ควรกําจัดภาชนะที่ใช้งานแล้ว ตามกฎหมายกําหนด

คําเตือน:

 • เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
 • หากสูดดมเข้าไป ควรออกไปอยู่ในที่อากาศโล่งๆ
 • หากรับประทาน ห้ามทําให้อาเจียน ควรดื่มน้ำ 1 – 2 แก้ว และควรพบแพทย์ทันที
 • หากเข้าตา ควรรีบล้างน้ำอย่างน้อยนาน 15 นาที หากยังระคายเคือง ควนพบแพทย์ทันที
 • หากสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยสบู่และล้างด้วยน้ำ ออกให้สะอาด ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UV Cleaner น้ำยาขจัดคราบแสงแดด”

Your email address will not be published. Required fields are marked *