ระบบการบำรุงรักษาเฉพาะสำหรับหินธรรมชาติและอักกโลเมอเรต โดยสภาพอนินทรีย์ล้วน

ระบบผลึกประกายใส (ระบบคริสตัล ไชน์ ) ระบบการบำรุงรักษาเฉพาะสำหรับหินธรรมชาติและอักกโลเมอเรตโดยสภาพอนินทรีย์ล้วน

คุณลักษณะหลักของระบบคริสตัล ไชน์ คือความสามารถด้านการปกป้องและ บำรุงรักษาอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบอื่นๆ

 • ระบบคริสตัล ไชน์ เป็นกระบวนการสร้างผลึกประกายใสที่ล้ำหน้า  โดยต้องอาศัยการถู และ/หรือ การขัดพื้นผิวด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเพื่อขับความมันเงา โดยปราศจากการปกป้องใดๆ
 • ไม่จำเป็นต้องถูหรือขัดซ้ำอีก หลังจากที่ได้ปกป้องพื้นผิวด้วยระบบคริสตัล ไชน์
 • ระบบคริสตัล ไชน์ กลายเป็นส่วนร่วมกับพื้นผิว ต่างจากสิ่งสร้างผลึกประกายใสโดยทั่วไปที่มีส่วนประกอบของ ฟลูโอโรคาร์บอน แม็กเนเซียม ซึ่งช่วยเพียงการเคลือบพื้นผิว
 • ระบบคริสตัล ไชน์ ผลิตขึ้นจากสูตรน้ำแร่เพื่อขัดบนพื้นผิวอันสะอาด จากนั้นน้ำหนักและการขัดของเครื่องขัดจะกระจายสารเนื้อหนาแน่นให้เป็นอณู  และปรับพื้นผิวใหม่ให้แกร่งขึ้นในกระบวนการต่อเนื่องคราวเดียว  ระบบนี้แห้งสนิทได้จากการขัด สามารถเดินบนพื้นผิวได้ทันทีหลังจากการขัด แม้จะมีข้อแนะนำให้รักษาพื้นผิวให้ปลอดความชื้นเป็นเวลา 8 ชั่วโมงหลังจากการขัดแล้วก็ตาม
 • ระบบคริสตัล ไชน์ ให้ความทนต่อการเกิดรอยด่างและการลื่นอย่างล้ำหน้ามาตรฐานสากล  สารอนินทรีย์หนาแน่นจะสร้างเกราะโปร่งใส  พร้อมด้วยคุณสมบัติต้านการเกิดรอยด่างและการลื่น เหนือกว่าระบบอื่นโดยทั่วไปในปัจจุบัน
 • พื้นผิวที่ขัดด้วยระบบคริสตัล ไชน์ มีความทนต่อเครื่องจักรกล  ทนต่อการเหยียบย่ำอย่างหนัก ปริมาณงานหนัก การลากจูงพาหนะ เช่น ยานยนต์ รถบรรทุก รถยกสัมภาระ รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ รถบรรทุกบังคับในระบบไฮโดรลิค รวมถึงรถบรรทุกเพื่องานก่อสร้าง
 • ระบบคริสตัล ไชน์ ยังทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง หลังจากพื้นผิวผลึกประกายใสถูกสร้างขึ้นแล้ว บนพื้นผิวจะเกิดปฏิกิริยากับ คัลซิก ไอออน (the culcic ions) เพื่อทำให้พื้นผิวไม่ละลาย พื้นผิวจึงมีความสามารถทนต่อปัจจัยเรื่องความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศในสภาพต่างๆ เช่น ฝน โคลน ความเย็น ความร้อน ฝุ่น ทราย มูลนก และมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีศักยภาพการก่อรอยด่างเปื้อนแก่พื้นผิว โดยวัตถุเหล่านี้ไม่อาจเกาะติดบริเวณพื้นผิวได้
 • ส่วนประกอบทางเคมีของระบบคริสตัล ไชน์ ให้ความทนต่อรังสีจากดวงอาทิตย์ ธรรมชาติความเป็นอนินทรีย์และสัณฐานของผลึกใสที่มีความเสถียรด้านแสง จะปกป้องพื้นผิวไม่ให้เกิดรอยคล้ำ หรือรอยด่างเหลือง ซึ่งปรากฏกับวัตถุที่ทาเคลือบด้วยขี้ผึ้ง  โพลิเมอร์ และสารที่ละลายได้  ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาโดยรังสีจากดวงอาทิตย์ และจุดหลอมละลายซึ่งเกิดขึ้นจากระดับอุณหภูมิ โดยผลของการรับรังสีอินฟาเรดโดยตรงในช่วงฤดูกาลที่มีความร้อนสูง  ระบบคริสตัล ไชน์ จึงไม่อยู่ในข่ายดังกล่าว
 • ระบบคริสตัล ไชน์ เป็นระบบที่ผ่านการคิดค้นและมีความก้าวหน้า จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวโดยทั่วไป  ระบบคริสตัล ไชน์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ความเข้าใจถึงความต้องการต่างๆ ของพื้นผิว
สูตรของระบบคริสตัล ไชน์ มีความยืดหยุ่น และออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการเฉพาะสำหรับพื้นผิวแต่ละชนิด  หากมีการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลทำให้ผลของการบำรุงรักษาออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงไม่ควรข้ามหรือเพิ่มขั้นตอนของระบบคริสตัล ไชน์  ในการขัดแต่ละครั้งมีส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการ ไอออนนิค บอนดิง (the ionic bonding process)  ในตอนท้ายของเนื้อหาจะมีรายละเอียดของกระบวนการขัดที่ถูกต้องสำหรับพื้นผิวแต่ละชนิด  คำแนะนำเรื่องการขัด  และอัตราการทำความเจือจางและการปกป้องพื้นผิว  โปรดดูขั้นตอนและวิธีการในคู่มือการขัดสำหรับพื้นผิวแต่ละชนิด

การบำรุงรักษาพื้นผิวแกรนิต  อักกโลเมอเรตสีขาวผลึกใส  อักกโลเมอเรตควอทซ์อัดและพอร์ซเลน

 1. ปรับสภาพพื้นผิวด้วยแผ่นไดมอนด์ #50, #100, #150, #300, #500, #1500, #3000
 2. ทำความสะอาดด้วยน้ำยามาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ (Master Stone Cleaner)
 3. ตามด้วยระบบคริสตัล ไชน์ 1 & 2

พื้นพอร์ซเลน

 1.  ทำความสะอาดด้วยน้ำยามาสเตอร์ พีเอ็ช คลีนเนอร์ (Master Ph Cleaner) กับ พูลทิซบูสเตอร์ (Poultice Booster)
 2. ทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำยามาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์  (Stone Cleaner)
 3. ตามด้วยระบบคริสตัล ไชน์ 1 & 2  (Crystal Shine Systems 1 & 2 )

พื้นผิวที่จะทำการขัดด้วยระบบคริสตัล  ไชน์  ต้องทำตามคำแนะนำในเรื่องการบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ได้ผลสูงสุด  พื้นผิวต้องปราศจากส่วนเสียหาย ร่องรอย สิ่งเปรอะเปื้อน โพลิเมอร์  ขี้ผึ้ง รอยเสียหายหรือการเคลือบที่คงหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว และอื่นๆ  จะส่งผลให้คุณภาพของงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

ตรวจความเรียบร้อยของพื้นผิวหน้าหิน

 • ก่อนการขัดด้วยระบบคริสตัล ไชน์  โปรดตรวจดูความเรียบร้อยของพื้นผิว  ห้ามไม่ให้มีเศษหิน  เศษทรายตกอยู่บนพื้นผิวโดยเด็ดขาด และหากพื้นผิวมีรอยแตก  จะทำให้มีความชื้นขึ้นมาได้  ระบบคริสตัล ไชน์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิว จึงไม่สามารถเชื่อมรอยแตก รู หรือส่วนที่เปิดแยกได้
 • หลังจากที่ซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยแตก โปรดตรวจดูความเรียบร้อยของการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคในขณะลงมือปฏิบัติระบบคริสตัล ไชน์ และควรขจัดขี้ผึ้ง โพลิเมอร์  หรือสารแข็งที่ติดอยู่บนพื้นผิวออกให้หมดก่อน
 • หากพื้นผิวที่จะใช้ระบบคริสตัล ไชน์  เป็นพื้นผิวคลือบด้วยโพลิเมอร์ชนิดแข็งมากหรือขี้ผึ้งอีมัลชั่น จะต้องเปิดพื้นผิวหน้าหินให้เกลี้ยง  เพราะสารทั้งสองชนิดนี้จะไม่ยอมให้ระบบคริสตัล ไชน์  เชื่อมกับพื้นผิวได้

การขัดพื้นผิว

 • แม้ว่าการขัดพื้นผิวไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่ก็ควรมีการขัดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขัดด้วยระบบคริสตัล ไชน์  ในเบื้องต้น วัตถุประสงค์ของการขัดพื้นผิวคือการขจัดสิ่งสกปรกและส่วนเสียหายที่หลงเหลืออยู่บนพื้นผิว  เพื่อให้พื้นเกิดประกายสูงสุด จำเป็นต้องปรับสภาพพื้นให้เรียบร้อยก่อน  โดยการลอกพื้นผิวชั้นบน (1/32”– 1/16”)  เพื่อกำจัดรอยด่าง รอยขีดข่วน ส่วนเสียหายจากเคมีและความด่างซีดออกไป
 • หากพื้นผิวไม่ได้รับการปรับสภาพพื้นผิวเสียก่อน  จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์  องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการระบบ คริสตัล ไชน์ คือการมีความมั่นใจว่าพื้นผิวปราศจากส่วนเสียหายและสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ที่พื้นผิว

การเตรียมสภาพพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบนี้

หมายเหตุ:  กระบวนการเตรียมพื้นผิวและการปรับสภาพพื้นผิวควรทำให้เรียบร้อยก่อนการขัดด้วยระบบคริสตัล ไชน์  ไม่ต้องมีการขัดซ้ำอีกตราบใดที่พื้นผิวยังคงมีความเงางามอยู่  เพียงต้องมั่นดูแลรักษาและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  และถูกวิธี

ระบบคริสตัล ไชน์ เป็นสารอนินทรีย์หนาแน่น 100 % ที่ได้รับความสนใจนำไปศึกษา  สารอนินทรีย์หนาแน่นนี้ไม่ก่อให้เกิดวัตถุเป็นแผ่นใสเคลือบพื้นผิว  แต่กลับสร้างสิ่งที่เป็นอณูเชื่อมในลักษณะไอออนนิค บอนด์ (ionic bond) กับส่วนที่เป็นรากฐานของพื้นผิว โดยยอมให้พื้นผิวรับอากาศ ขยายตัว และหดตัวตามธรรมชาติ หากพื้นผิวมีสิ่งที่เป็นโพลิเมอร์คงอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นสีขาว  ระบบคริสตัล ไชน์ ถูกออกแบบมาให้ทำการขัดเพียงครั้งเดียวในช่วงอายุของพื้นผิว  ในกรณีที่พื้นผิวได้รับความเสียหายอย่างมากนั้น  เช่น โดนกรด และ/หรือ วัตถุที่มีสภาพคล้ายกัน อาจจำเป็นต้องใช้ระบบ คริสตัล ไชน์  อีกครั้ง

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการเตรียมการทำความสะอาด

 • ผสมน้ำยามาสเตอร์ พีเอ็ช คลีนเนอร์  ในอัตราน้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน อัตราความเจือจางขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิว พื้นผิวที่เปรอะเปื้อนมากต้องปรับอัตราส่วนผสมให้เข้มข้นขึ้น
 • ใช้เครื่องขัดพื้นชนิด 175 RPM หรือเครื่องขัดอัตโนมัติกับแผ่นขัดสีขาว โรยผงพูลทิซ บูสเตอร์ บนพื้นผิว ขัดพื้นผิวประมาณ 3-5 นาที  เพื่อเพิ่มกระบวนการทำความสะอาด
 • ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษสิ่งต่างๆ ที่หลงเหลือจากการทำความสะอาดออกให้หมด
 • ล้างพื้นผิวให้ทั่วด้วยน้ำยามาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ และน้ำสะอาด
 • ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำบนพื้นผิว
 • ต้องปล่อยพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนปฏิบัติงานต่อ

การขัด

 • โรยผงคริสตัล ไชน์ 1-2 ออนซ์ (ผงและน้ำ 1-1) โดยตรงลงบนพื้น  โปรดอย่าทำให้เจือจาง! น้ำยาคริสตัล ไชน์  1 ลิตร ต่อ ผงคริสตัล ไชน์  800  กรัม สามารถใช้งานได้พื้นที่โดยประมาณ  1000 – 1500  ตารางฟุต อัตราการป้องกันด้วยระบบคริสตัล  ไชน์ นี้จะคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 20% – 30% ต่อการขัดแต่ละครั้ง
 • ใช้เครื่องขัดพื้นประเภท 3 hp (50 กก. หรือมากกว่า) กับแผ่นขัดสีขาว เกลี่ยน้ำยาให้ทั่วพื้นผิว ขัดให้หายหนืดและจนแห้งสนิท
 • การฉีดน้ำยา คริสตัล ไชน์ ซ้ำได้เมื่อต้องการเพิ่มความเงางามแก่พื้นผิว  ตามความพอใจ

คำแนะนำด้านการดูแลรักษา
การดูแลรักษาโดยทั่วไป

 1. บริเวณทางเข้าทุกทางควรมีพรมเช็ดเท้า
  • พรมเช็ดเท้าควรมีความยาวอย่างน้อย 12 ฟุต และควรทำความสะอาดเป็นประจำ
  • พรมเช็ดเท้าบริเวณทางเข้าจะช่วยลดฝุ่นที่เข้าสู่ตัวอาคารได้  60% – 70%
 2. ทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดเมื่อมีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิว
  • วัตถุที่เป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชู กาแฟ ไวน์ สารเคมี ฯลฯ ควรขจัดออกไปจากพื้นผิวโดยเร็วที่สุด หลังจากทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวส่วนนั้นแล้ว ควรตามด้วยการใช้น้ำสะอาดล้าง
 3. โปรดระลึกว่า พื้นผิวที่สกปรกคือพื้นผิวที่มีความลื่น ส่วนพื้นผิวที่สะอาดจะช่วยให้ลูกค้าปลอดภัย

การบำรุงรักษาประจำวัน

 1. ทำความสะอาดพื้นด้วยไม้ม็อบไมโครไฟเบอร์ เพื่อขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกที่ตกค้างทั้งหลายออกให้หมด
  • หลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาด เนื่องจากไม้กวาดมักส่งฝุ่นผงและสิ่งสกปรกที่ตกค้างให้ลอยขึ้นในอากาศ และร่วงคืนลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้ว
 2. ทำความสะอาดพื้นให้ทั่วด้วยน้ำยามาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์  หากใช้ไม้ม็อบ ต้องตรวจว่าไม่เปื้อนน้ำมัน กรวดทราย สิ่งสกปรก ฯลฯ

การบำรุงรักษาระยะยาว

 1. ไม่จำเป็นต้องขัดพื้นผิวทั้งหมดซ้ำด้วยระบบคริสตัล ไชน์
 2. บริเวณที่มีการใช้งานบ่อยครั้งมาก เช่น ช่วงทางเข้า แถวที่นั่งเช็คเอาท์ ฯลฯ) อาจจำเป็นต้องขัดด้วยน้ำยา คริสตัล ไชน์ เพิ่มเติม ทุกๆ 15-60 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานบริเวณนั้น
  • หากจำเป็นต้องขัดด้วยน้ำยา คริสตัล ไชน์ ซ้ำ โปรดทำตามข้อแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด

ลิขสิทธิ์ของ  MASTER RESOURCES  CO.,LTD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *