CSS THAI

ระบบผลึกประกายใสวับ (คริสตัล ไชน์ ซิสเต็ม) ระบบการบำรุงรักษาเฉพาะสำหรับหินธรรมชาติและอักกโลเมอเรต โดยสภาพอนินทรีย์ล้วน

Description

ระบบผลึกประกายใส (ระบบคริสตัล ไชน์ )

ระบบการบำรุงรักษาเฉพาะสำหรับหินธรรมชาติและอักกโลเมอเรตโดยสภาพอนินทรีย์ล้วน

คุณลักษณะหลักของระบบคริสตัล ไชน์ คือความสามารถด้านการปกป้องและ บำรุงรักษาอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบอื่นๆ

  • ระบบคริสตัล ไชน์ เป็นกระบวนการสร้างผลึกประกายใสที่ล้ำหน้า  โดยต้องอาศัยการถู และ/หรือ การขัดพื้นผิวด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเพื่อขับความมันเงา โดยปราศจากการปกป้องใดๆ
  • ไม่จำเป็นต้องถูหรือขัดซ้ำอีก หลังจากที่ได้ปกป้องพื้นผิวด้วยระบบคริสตัล ไชน์
  • ระบบคริสตัล ไชน์ กลายเป็นส่วนร่วมกับพื้นผิว ต่างจากสิ่งสร้างผลึกประกายใสโดยทั่วไปที่มีส่วนประกอบของ ฟลูโอโรคาร์บอน แม็กเนเซียม ซึ่งช่วยเพียงการเคลือบพื้นผิว
  • ระบบคริสตัล ไชน์ ผลิตขึ้นจากสูตรน้ำแร่เพื่อขัดบนพื้นผิวอันสะอาด จากนั้นน้ำหนักและการขัดของเครื่องขัดจะกระจายสารเนื้อหนาแน่นให้เป็นอณู  และปรับพื้นผิวใหม่ให้แกร่งขึ้นในกระบวนการต่อเนื่องคราวเดียว  ระบบนี้แห้งสนิทได้จากการขัด สามารถเดินบนพื้นผิวได้ทันทีหลังจากการขัด แม้จะมีข้อแนะนำให้รักษาพื้นผิวให้ปลอดความชื้นเป็นเวลา 8 ชั่วโมงหลังจากการขัดแล้วก็ตาม
  • ระบบคริสตัล ไชน์ ให้ความทนต่อการเกิดรอยด่างและการลื่นอย่างล้ำหน้ามาตรฐานสากล  สารอนินทรีย์หนาแน่นจะสร้างเกราะโปร่งใส  พร้อมด้วยคุณสมบัติต้านการเกิดรอยด่างและการลื่น เหนือกว่าระบบอื่นโดยทั่วไปในปัจจุบัน
  • พื้นผิวที่ขัดด้วยระบบคริสตัล ไชน์ มีความทนต่อเครื่องจักรกล  ทนต่อการเหยียบย่ำอย่างหนัก ปริมาณงานหนัก การลากจูงพาหนะ เช่น ยานยนต์ รถบรรทุก รถยกสัมภาระ รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ รถบรรทุกบังคับในระบบไฮโดรลิค รวมถึงรถบรรทุกเพื่องานก่อสร้าง
  • ระบบคริสตัล ไชน์ ยังทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง หลังจากพื้นผิวผลึกประกายใสถูกสร้างขึ้นแล้ว บนพื้นผิวจะเกิดปฏิกิริยากับ คัลซิก ไอออน (the culcic ions) เพื่อทำให้พื้นผิวไม่ละลาย พื้นผิวจึงมีความสามารถทนต่อปัจจัยเรื่องความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศในสภาพต่างๆ เช่น ฝน โคลน ความเย็น ความร้อน ฝุ่น ทราย มูลนก และมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีศักยภาพการก่อรอยด่างเปื้อนแก่พื้นผิว โดยวัตถุเหล่านี้ไม่อาจเกาะติดบริเวณพื้นผิวได้
  • ส่วนประกอบทางเคมีของระบบคริสตัล ไชน์ ให้ความทนต่อรังสีจากดวงอาทิตย์ ธรรมชาติความเป็นอนินทรีย์และสัณฐานของผลึกใสที่มีความเสถียรด้านแสง จะปกป้องพื้นผิวไม่ให้เกิดรอยคล้ำ หรือรอยด่างเหลือง ซึ่งปรากฏกับวัตถุที่ทาเคลือบด้วยขี้ผึ้ง  โพลิเมอร์ และสารที่ละลายได้  ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาโดยรังสีจากดวงอาทิตย์ และจุดหลอมละลายซึ่งเกิดขึ้นจากระดับอุณหภูมิ โดยผลของการรับรังสีอินฟาเรดโดยตรงในช่วงฤดูกาลที่มีความร้อนสูง  ระบบคริสตัล ไชน์ จึงไม่อยู่ในข่ายดังกล่าว
  • ระบบคริสตัล ไชน์ เป็นระบบที่ผ่านการคิดค้นและมีความก้าวหน้า จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวโดยทั่วไป  ระบบคริสตัล ไชน์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CSS THAI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *